English version
Kristina Axelsen Ivarson

Kristina Axelsen Ivarson

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ivarson, Kristina Axelsen (2023). Masterutdannede profesjonsutøvere i barnehagens kollegiale fellesskap. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.

Ivarson, Kristina Axelsen (2023). Barnehagelærere med mastergrad - med blikk for pedagogikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 9.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v9.5130

Ivarson, Kristina Axelsen ; Larsen, Ann Kristin (2023). En styrket profesjonsrolle? Endringer i profesjonsrollen i lys av prosjektet. Johannessen, Charlotte U; Thun, Cecilie (Red.). Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen. s. 65-80. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig