English version
Linda Geelmuyden Ringen

Linda Geelmuyden Ringen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Geelmuyden Ringen, Linda ; Naustheller, Henna ; Blom, Frida Lovisa (2024). Veiledning og organisasjon. Fagdag styrere. Regional ordning for kompetanseutvikling. Bydel Norde Aker.

Geelmuyden Ringen, Linda ; Naustheller, Henna (2024). Profesjonsveiledning i barnehagelærerutdanningen. Veilederkonferansen. Høgskolen i Østfold.

Røkke, Camilla Midtbøen ; Geelmuyden Ringen, Linda ; Naustheller, Henna (2023). Rekruttering til lærerutdanningene - hva fungerer?. Khrono.
https://www.khrono.no/rekruttering-til-laererutdan

Geelmuyden Ringen, Linda ; Naustheller, Henna (2023). Veiledning og utviklingsarbeid. Regional ordning for kompetanseutvikling.

Geelmuyden Ringen, Linda (2023). Implementering av språkstimulerende tiltak. Regional ordning for kompetanseutvikling. OsloMet.

Geelmuyden Ringen, Linda (2023). Tilbakemeldingskultur. Regional ordning for kompetanseutvikling. Oslo Met.

Geelmuyden Ringen, Linda (2022). Hvem er du møte med barnet? Om ansvar og relasjoner. Ledermøte, Regional ordning for kompetanseutvikling.

Geelmuyden Ringen, Linda (2022). Hvordan kan vi gi tilbakemeldinger i relasjoner?. Styrermøte, Regional ordning for kompetanseutvikling.

Geelmuyden Ringen, Linda (2022). Barnesamtaler i barnehagen. Etiske perspektiver. Ledermøte, Regional ordning for kompetanseutvikling.

Geelmuyden Ringen, Linda (2022). Vuderingsarbeid og ledelse. Ledermøte, REKOMP.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig