English version
Henna Naustheller

Henna Naustheller

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Os, Ellen ; Hansen, Ole Henrik; Haaland, Gunnar ; Hannevig, Lise ; Laski, Alona Krieken ; Løberg, Hege Støylen Kvalbein ; Naustheller, Henna (2020). "Man tager hvad man haver ...". 40 s. OsloMet - storbyuniversitetet.
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskniPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig