English version
Harald Eriksen

Harald Eriksen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Harald ; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 287-304. Universitetsforlaget.

Eriksen, Harald ; Lejonberg, Eli; Tschannen-Moran, Megan; Christophersen, Knut-Andreas; Elstad, Eyvind (2020). Learners Providing Feedback on Teaching: Pre-service Teachers’ Perceptions of a Teacher Assessment Arrangement. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1833236

Eriksen, Harald ; Elstad, Eyvind (2019). Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren? :. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 13.
https://doi.org/10.23865/up.v13.1968

Eriksen, Harald (2018). Læringsfremmende vurdering i to norskkollegier. Norsklæreren. Vol. 42.

Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk. 20 s. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. 3.
https://doi.org/10.23865/njlr.v3.683

Eriksen, Harald (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. 1 s. Acta Didactica Norge. Vol. 11.
https://doi.org/10.5617/adno.4078

Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald ; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?. Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag (Red.). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. s. 133-157. Fagbokforlaget.

Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald ; Kvamme, Ole Andreas; Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring. Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise (Red.). Veier til fremragende lærerutdanning. s. 170-185. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig