English version

Økt kvalitet innen tidlig leseopplæring i Etiopia

Prosjektet omhandler kompetanseutvikling innen tidlig leseopplæring. Målet er å øke utdanningskvaliteten i etiopiske barneskoler gjennom styrket kompetanse hos lærere og lærerutdannere i Etiopia. Prosjektet innebærer kompetanseheving av universitetsansatte, lærerutdannere og lærere, utvikling av lesemateriell på åtte ulike etiopiske språk, bygging av to bibliotek i Etiopia, samt å videreutvikle lesekulturen i samfunnet generelt.

Prosjektet jobber med kapasitetsbygging innen tidlig leseopplæring på mange nivåer av utdanningssystemet, så vel som i andre områder av det etiopiske samfunnet. Prosjektet har også fokus på barns rettigheter, samt kjønns- og likestillingsperspektiver.

Prosjektet har utviklet læreplaner på master og ph.d.-nivå innen tidlig leseopplæring. Det er nå åtte ph.d.-studenter og 15 masterstudenter som tar disse utdanningene gjennom prosjektet.

Lærerutdannere fra fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er både involvert i undervisning og veiledning av master og ph.d.-studentene, sammen med lærerutdannere fra to universiteter i Etiopia.

Prosjektet jobber også med å utvikle lesemateriell på 8 ulike etiopiske språk, til bruk i barneskoler. Videre bygger prosjektet to bibliotek, og bidrar med bevisstgjøring om betydningen av tidlig leseopplæring blant lærere, foreldre og lignende i lokalsamfunn.

Dette gjøres gjennom workshoper, seminarer og bruk av ulike type medier. Det planlegges å publisere to bøker i et samarbeid mellom ansatte fra både OsloMet og universiteter i Etiopia, samt studenter i prosjektet.

Samarbeidspartnere

Publikasjoner

Mer om prosjektet

​​​​​​​Our Ethiopian partners from Addis Ababa and... - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet (facebook.com)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...