English version
Are Vegard Haug

Are Vegard Haug

Kort om

Are Vegard Haug er statsviter (dr. polit) og tidligere forskningsleder ved NOVA og førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært instituttleder ved Institutt for statsvitenskap- og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Forskningsinteressene hans er knyttet til studier av kommunal- og regional utvikling, velferdsstater, media, kultur, politisk økonomi, innovasjon, organisasjon og ledelse, demokrati og juss. Han har blant annet forsket på ulike organisasjonsmodeller i forvaltningen, nordisk regional utvikling, organisering og ledelse av IKT- inspirerte innovasjoner, sosial ekskludering, personvern og sikkerhet. Haug har også utstrakt undervisnings- og foredragserfaring.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Sosialt arbeid   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Demokrati   Politisk økonomi   Flerkulturelle samfunn   Kommunal forvaltning og politikk   Kommune   Informasjons og kommunikasjonsteknologi   Nordiske velferdsstater

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Lederutvikling   Organisasjonsutvikling   Omstilling   Personalpolitikk   Likestilling   Bemanningsplanlegging   Medbestemmelse   Velferd   Rekruttering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Haug, Are Vegard (2022). Collaborative Management in Norwegian Municipalities: Do Middle Managers Make a Difference?. 25 s. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). Vol. 26.
https://doi.org/10.58235/sjpa.v26i2.7024

Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard ; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. 249 s. Fagbokforlaget.

Haug, Are Vegard (2018). Innovation and network leadership: The bureaucracy strikes back?. Information Polity. Vol. 23.
https://doi.org/10.3233/IP-170052

Haug, Are Vegard ; Jenssen, Julie Bodd (2016). Kommune-Norge AS: Skilsmissen, oppgjøret og nye ekteskap. Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore (Red.). Moderne Forretningsjus III. s. 229-242. Fagbokforlaget.

Haug, Are Vegard ; Salte, Hilde (2016). Medias dekning av tilreisende romfolk i Norge: En kamp om sannhet?. Alm, Kristian; Brown, Richard Mark; Røyseng, Sigrid (Red.). Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner. s. 329-360. Cappelen Damm Akademisk.

Haug, Are Vegard (2014). Innovasjonsteori og framveksten av digital forvaltning – hvorfor noen kommuner går foran og andre kommer etter. Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E (Red.). Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. s. 153-175. Fagbokforlaget.

Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard ; Øgård, Morten (2011). Conclusions:The policy nexus in network governance. Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (Red.). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. s. 165-170. Ashgate.

Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard ; Øgård, Morten (2011). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. 192 s. Ashgate.

Haug, Are Vegard (2011). Informatization of Political Roles and Communication Patterns: Regional Advantages through Information and Communication Technologies?. Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (Red.). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. s. 77-94. Ashgate.

Haug, Are Vegard (2009). Competitive advantages through ICT: Transformations of political roles and communication patterns. The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. s. 35- Nordisk ministerråd.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig