English version
Therese Sefton

Therese Sefton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon   Sammenlignende politikk   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Forholdet mellom stat og kommuner   Pandemi   Samfunnssikkerhet og krisehåndtering   Stat, byråkrati   Kriser   Koronapandemi   Koordinering   Proporsjonalitet

Regioner

Norden

Land

Danmark   Finland   Færøyene   Grønland   Island   Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nordensvärd, Johan; Sefton, Therese ; Godenhjelm, Sebastian (2023). Interpreting the state-citizen nexus in contemporary Nordic legal and social citizenship: the case of divergence in restriction on freedom of movement as a mitigation policy in the COVID-19 pandemic. 13 s. Journal of International and Comparative Social Policy. Vol. 39.
https://doi.org/10.1017/ics.2023.5



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig