Norwegian version
Maren Svendsen Folkvord

Maren Svendsen Folkvord

Publications and research

Dissemination

Bell, Justyna; Huang, Lihong; Folkvord, Maren Svendsen (2022). KIDS4ALLL. Ungdata Konferanse. OsloMet.

Folkvord, Maren Svendsen (2021). Fra interaksjon til mediering – Hva betyr kroppslig nærhet for oss mennesker og hvordan påvirker sosiale medier våre kollektive liv?. 114 p. Universitetet i Oslo.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/87533These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete