English version
Stine Bruland

Stine Bruland

Kort om

Stine Bruland er forsker ved NOVA, seksjon for forsking om barndom, familie og barnevern. Hennes forskningsinteresser befinner seg i skjæringspunktet mellom familieliv, migrasjon, generasjon og offentlige instanser. PhD-avhandlingen hennes omhandler transnasjonalt familieliv blant familier med tamilsk bakgrunn. For tiden arbeider hun med prosjekter angående barn og unges plass i velferdsstatens institusjoner, og hvordan velferdsstaten håndterer familier som av religiøse og, eller kulturelle årsaker avgrenser barn og unges deltakelse på ulike arenaer. Hun har PhD i sosialantropologi (2015) fra NTNU og en videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis (2022) fra VID. Hun arbeider i hovedsak med ulike kvalitative metoder.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bruland, Stine (2015). Being there while Being here: Long-distance Aesthetics and Sensations in Tamil National Rituals. Fuglerud, Øivind; Wainwright, Leon (Red.). OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning . Berghahn Books.

Bruland, Stine (2013). Transgressing Religious Boundaries: The Power of Aesthetics in Tamil Catholic and Hindu Worship. 22 s. Material Religion. Vol. 9.
https://doi.org/10.2752/175183413X13823695747408

Bruland, Stine (2012). Nationalism as meaningful life projects: identity construction among politically active Tamil families in Norway. Ethnic and Racial Studies. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/01419870.2011.599851

Bruland, Stine (2011). Making Home(s). Repères générationnels et nationalisme comme instruments de making home(s), ”faire son chez-soi” chez les activistes politiques de la diaspora tamoule de Norvège. Hommes et migrations. Vol. 1291.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig