English version
Monika Marie Bergflødt

Monika Marie Bergflødt

Kort om

Monika Marie Bergflødt er forsker III ved NOVAs seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har en mastergrad i tverrfaglig helseforskning fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2021). Forskningsinteresser faller innunder feltet samfunn, helse og makt, med særlig vekt på sosial ulikhet, barn og ungdom, kropp, kjønn, tilhørighet og interseksjonalitet. Bergflødt er for tiden involvert i NOVAs forskningsprogram om familievernet, og bidrar i forskning på tjenestens arbeid med vold i nære relasjoner og barn og unge. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (2022). Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten. ISBN: 978-82-7894-812-5. 99 s.
https://hdl.handle.net/11250/3038432Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig