English version
Karolin Elisabeth Moberg

Karolin Elisabeth Moberg

Kort om

Karolin Elisabeth Moberg er forsker III ved ungdomsseksjonen på NOVA. Hun fullførte sin mastergrad  i sosiologi fra Universitetet i Bergen våren 2021. Masteroppgaven omhandlet gutters balansering av tidsbruk mellom skolearbeid og dataspill. På ungdomsseksjonen hun involvert i prosjektene Motivasjon og mestring: Evalueringen av Flyt og Ungdom i Endring. Hennes forskningsinteresser faller inn under ungdom, oppvekst, familieliv, utdanning, maskulinitet, ulikhet og dataspill. 
 

Forskningsprosjekter

  • Evaluering av «Robust ungdom»

    «Robust ungdom» er et utviklingsprosjekt som er utformet med sikte på å fungere helsefremmende og forebyggende. NOVA har fått i oppdrag å evaluere prosjektet.

  • Motivasjon og mestring. Evaluering av Flyt

    NOVA skal evaluere programmet Flyt og undersøke om det bidrar til å styrke deltakerne på måter som gjør dem bedre rustet til å kunne fullføre og bestå videregående opplæring.

  • Ungdom i endring

    Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

Vitenskapelige publikasjoner

Moberg, Karolin Elisabeth; Vogt, Kristoffer Chelsom (2022). Gutters tidsbruk på dataspill og skolearbeid. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) .



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig