English version
Astrid Christensen

Astrid Christensen

Kort om

Astrid Christensen er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo (1994) og godkjent psykologspesialist av Psykologforeningen (2004). Hun har arbeidet klinisk med barn og unge i PP tjeneste, BUP og familieavdelinger innenfor psykisk helsevern. Undervisnings- og
forskningsområder er blant annet utviklingspsykologi, systemisk familiebehandling, ferdighetstrening i sosialt arbeid, pedagogiske metoder i ferdighetstrening og praksisveiledning, ferdighetstrening og skjønn.

Fagområdet:
Klinisk psykologi, psykologi

emner:
Utviklingspsykologi, systemisk familiebehandling, ferdighetstrening i sosialt arbeid, praksisveiledning, ferdighetstrening og skjønn

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Christensen, Astrid; Dybdahl, Ragnhild (2021). Kasusformulering som metode gir studenter mulighet til å utvikle profesjonelt skjønn. 8 s. Fontene.

Olkowska, Alicja; Christensen, Astrid; Solem, May-Britt (2021). Master i familiebehandling ved Oslomet - ja takk, begge deler. 4 s. Metaforum - Tidsskrift for Norsk Familieterapiforening.

Christensen, Astrid (2019). presentasjon av bok, tema om migrasjonsprosesser. bokseminar. Psykisk helse/ Cappelens (?).

Christensen, Astrid (2019). presentasjon fra publikasjon, med tema Migrasjonsprosesser. bokseminar "asylsøkere og flyktninger". RBUP/Psykisk helse og Dybdahl/Christensen.

Christensen, Astrid (2019). migrasjonsprosesser. Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma (Red.). Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget.

Dybdahl, Ragnhild; Christensen, Astrid (2018). Undervisning Og Veiledning Ved Studentopphold I Utviklingsland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Jansen, Anne; Christensen, Astrid; Haldar, Marit; Jevne, Kari Sjøhelle; Johansen, Marit; Köhler-Olsen, Julia; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Sundnes, Anita (2016). Hospiteringsprosjektet. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 93.

Christensen, Astrid (2012). "Bør inn på pensum" Anmeldelse av "Folkehelse i et migrasjonsperspektiv" red. Kumar og Viken. Fagbokforlaget 2010. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Christensen, Astrid (2012). Tilbudet til nye norske borgere i fare. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Christensen, Astrid (2011). Vi kan ikke nok om minoritetenes psykiske behov. 2 s. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 48.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig