English version
Kim Aila Sethre

Kim Aila Sethre

Kort om

Barnevernpedagog. Master i sosialfag - studieretning barnevern. Masteroppgave: Små barn i barneverntjenestens undersøkelser - Saksbehandleres forståelser av barn mellom ett og tre år, og deres muligheter til å medvirke

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sethre, Kim Aila ; Seim, Sissel (2023). Små barns muligheter til medvirkning i barnevernets undersøkelser. Tidsskriftet Norges Barnevern.
https://doi.org/10.18261/tnb.100.1.4Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig