English version
Harald Koht

Harald Koht

Kort om

Underviser og forsker i offentlig politikk og administrasjon. Nyeste publikasjoner dreier seg om:

- Dugnadsånd og samstyring i lokalsamfunnet - om velforeningenes politiske og sosiale betydning (2013)
- Utfordringer fra en aldrende befolkning i Norge, Latvia og Litauen (2014)
- Fra før Weber til etter NPM: Administrative reformer i Norge og Latvia (under publisering).

Medvirker i EU-finansiert prosjekt om regional utvikling i Latvia.
Mevirker i EØS-prosjekt om åpenhet og transparens i Romania.

Vitenskapelige publikasjoner

Reinholde, Iveta; Koht, Harald (2016). From central control to local initiative: Regional development in Latvia and Norway. Public Policy and Administration. Vol. 15.
https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-2-08

Kjørstad, Monica ; Koht, Harald ; Reinholde, Iveta; Tufte, Geir Conrad (2016). Legal norms, Profesional values, and practical ethics in local government: Elderly care in Latvia, Lithuania, and Norway. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. Vol. 21.
https://doi.org/10.20932

Koht, Harald ; Reinholde, Iveta (2015). From Pre-Weber to Post-NPM: Challenges to Modernization of Public Administration in Latvia and Norway. Kovac, Polonca; Gajduschek, György (Red.). Contemporary Governance Models and Practices in Central and Eastern Europe. s. 75-95. NISPAcee Press.
http://hdl.handle.net/10642/2910

Kjørstad, Monica ; Koht, Harald ; Tufte, Geir Conrad (2014). Deciding indvidual cases in care for older people - the vignette study. Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (Red.). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. s. 111-131. Zinatne.

Kjørstad, Monica ; Koht, Harald ; Tufte, Geir Conrad (2014). Administration of local services for older people in Norway. Kjørstad, Monica; Tufte, Geir Conrad (Red.). Challenges from an Ageing Population: Legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway. s. 87-108. Zinatne.

Koht, Harald ; Salvesen, Einar Columbus (2012). Norway after 2011 – less secure now?. Ozolina, Zaneta (Red.). Human Security in Latvia and the world: from the idea to practice. s. 393-408. Zinatne.

Koht, Harald (2009). Samspill mellom lokalforvaltning og sivilsamfunn: tilfellet Nordre Aker i Oslo. Enjolras, Bernard; Waldahl, Ragnhild Holmen (Red.). Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. s. 75-92. Novus Forlag.

Koht, Harald ; Guogis, Arvydas (2009). Why not the Nordic welfare state model in Lithuania? : trends in Lithuanian and Norwegian social policies. Aidukaite, Jolanta (Red.). Poverty, urbanity and social policy : Central and Eastern Europe compared (Hvorfor ikke den nordiske velferdsmodellen i Litauen? Tendenser i litauisk og norsk sosialpolitikk). s. 149-167. Nova Science Publishers.

Koht, Harald (2009). Good governance in Norway. Reinholde, Iveta; Ozolina, Zaneta (Red.). Good Governance in Europe. s. 50-68. Wydawnictwo Naukowe.
http://hdl.handle.net/10642/2034

Koht, Harald (2009). Rapporter fra norske granskingskommisjoner 1827-2009. NOU - Norges offentlige utredninger.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2009

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig