English version
Knut Lehre Seip

Knut Lehre Seip

Kort om

  1. Jeg er professor i miljøteknologi (økologi, kost - nytte analyser). Mine interessefelt er økologi, særlig akvatisk økologi og klimaforskning med vekt på havstrømmenes virkning på klimaet.  Jeg arbeider også innen makroøkonomi, med  hvordan og hvorfor aktørene handler som de gjør. Skattepolitikk,  inflasjon og statbankenes rentefatsettelse er særlige interesseområder.
  2. Ofte bruker jeg en metode som heter høyoppløselig ledende variabel, HRLL, teknikk. Den bidrar til å forstå hva som er årsak til en hendelse og når en årsak og en virkning bytter roller, noe havstrømmer og økonomiske aktører ofte gjør. 
  3. Jeg arbeider også litt med kunstforståelse og emosjoner i møte med bilder og arkitektur

Vitenskapelige publikasjoner

Seip, Knut Lehre ; Zhang, Dan (2024). Scoring Six Detrending Methods on Timing, Lead-Lag Relations, and Cycle Periods: An Empirical Study of US and UK Recessions 1977–2020. Computational Economics.
https://doi.org/10.1007/s10614-024-10548-x

Seip, Knut Lehre ; Sandnes, Frode Eika (2024). The Timing and Strength of Inequality Concerns in the UK Public Debate: Google Trends, Elections and the Macroeconomy. 17 s. Economies. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/economies12060135

Orsi, Renzo; Seip, Knut Lehre (2023). Do Increased Tax Base and Reductions in the Underground Economy Compensate for Lost Tax Revenue Following a Tax Reduction Policy? Evidence from Italy 1982 to 2006. Economies. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/economies11070177

Seip, Knut Lehre ; Wang, Hui (2023). Maximum Northern Hemisphere warming rates before and after 1880 during the Common Era. 12 s. Theoretical and Applied Climatology. Vol. 152.
https://doi.org/10.1007/s00704-023-04398-0

Seip, Knut Lehre ; Wang, Hui (2023). High-Resolution Lead–Lag Relations Between Barents Sea Temperatures, the AMOC and the AMO During 1971–2018. Atmosphere-Ocean.
https://doi.org/10.1080/07055900.2023.2251426

Seip, Knut Lehre ; Grøn, Øyvind Geelmuyden; Wang, Hui (2023). Global lead-lag changes between climate variability series coincide with major phase shifts in the Pacific decadal oscillation. 12 s. Theoretical and Applied Climatology. Vol. 154.
https://doi.org/10.1007/s00704-023-04617-8

Seip, Knut Lehre ; Wang, Hui (2022). The North Atlantic Oscillations: Lead–Lag Relations for the NAO, the AMO, and the AMOC. A High-Resolution Lead–Lag Analysis. 19 s. Climate. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/cli10050063

Seip, Knut Lehre ; Zhang, Dan (2022). A High-Resolution Lead-Lag Analysis of US GDP, Employment, and Unemployment 1977–2021: Okun’s Law and the Puzzle of Jobless Recovery. 16 s. Economies. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/economies10100260

Seip, Knut Lehre ; Zhang, Dan (2021). The yield curve as a leading indicator: Accuracy and timing of a parsimonious forecasting model. Forecasting. Vol. 3.
https://doi.org/10.3390/forecast3020025

Seip, Knut Lehre ; Zhang, Dan (2021). The GDP, the US treasury yield and the federal funds rate: who follows whom, when and why?. Journal of Financial Economic Policy.
https://doi.org/10.1108/JFEP-11-2020-0241

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig