English version
Pål Veiden

Pål Veiden

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Veiden, Pål (2019). Et rikt indre liv? Strategier i et tvangsironisk felt. Tjora, Aksel (Red.). Universitetskamp. kapittel 3. s. 59-78. Scandinavian Academic Press.

Veiden, Pål (2016). Godhetstyranniet. Ordet, debatten og den post-faktiske tidsalder. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn .

Veiden, Pål (2014). Når grenser forsvinner - Europa i det små. Sosiologi i dag . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/10642/2563

bech, Ulrich; Veiden, Pål (2013). Det tyske Europa. Machiavelli til Merkiavelli - maktstrategier under Euro-krisen. ISBN: 978-82-7935-344-7. Abstrakt forlag.

Veiden, Pål (2012). Parallellsamfunn. Dahlgren, Kenneth; Næss, Hans Erik (Red.). Tanker om samfunn. kap 6. s. 154-171. Universitetsforlaget.

Veiden, Pål (2012). Tiden og den organiserte (vel)vilje. Varkøy, Øivind (Red.). Om nytte og unytte. kap 6. s. 77-91. Abstrakt forlag.

Veiden, Pål (2012). Majoritet-minoriet: Folkeslag kommer og går. Minerva. Vol. 88.

Veiden, Pål (2011). Det kristendemokratiske samfunnssyn. Matlary, Janne Haaland; Veiden, Pål (Red.). Tre essays om kristendemokrati. kapittel 2. s. 33-56.

Matlary, Janne Haaland; Veiden, Pål (2011). Tre essays om kristendemokrati. ISBN: 978-82-92581-39-1. 103 s.

Veiden, Pål (2011). Hvem skal stoppe moderniteten?. Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar (Red.). Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. kapittel 11. s. 225-240. Cappelen Damm AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig