Norwegian version
Pål Veiden

Pål Veiden

Scientific publications

Veiden, Pål (2019). Et rikt indre liv? Strategier i et tvangsironisk felt. Tjora, Aksel (Ed.). Universitetskamp. kapittel 3. p. 59-78. Scandinavian Academic Press.

Veiden, Pål (2016). Godhetstyranniet. Ordet, debatten og den post-faktiske tidsalder. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn .

Veiden, Pål (2014). Når grenser forsvinner - Europa i det små. Sosiologi i dag . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/10642/2563

bech, Ulrich; Veiden, Pål (2013). Det tyske Europa. Machiavelli til Merkiavelli - maktstrategier under Euro-krisen. ISBN: 978-82-7935-344-7. Abstrakt forlag.

Veiden, Pål (2012). Parallellsamfunn. Dahlgren, Kenneth; Næss, Hans Erik (Ed.). Tanker om samfunn. kap 6. p. 154-171. Universitetsforlaget.

Veiden, Pål (2012). Tiden og den organiserte (vel)vilje. Varkøy, Øivind (Ed.). Om nytte og unytte. kap 6. p. 77-91. Abstrakt forlag.

Veiden, Pål (2012). Majoritet-minoriet: Folkeslag kommer og går. Minerva. Vol. 88.

Veiden, Pål (2011). Det kristendemokratiske samfunnssyn. Matlary, Janne Haaland; Veiden, Pål (Ed.). Tre essays om kristendemokrati. kapittel 2. p. 33-56.

Matlary, Janne Haaland; Veiden, Pål (2011). Tre essays om kristendemokrati. ISBN: 978-82-92581-39-1. 103 p.

Veiden, Pål (2011). Hvem skal stoppe moderniteten?. Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar (Ed.). Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. kapittel 11. p. 225-240. Cappelen Damm AS.

Veiden, Pål (2010). Max Webers idealtype : et ordensprosjekt. Ladegård, Gro; Vabo, Signy Irene (Ed.). Ledelse og styring. Kapittel 2. p. 39-51. Fagbokforlaget.

Veiden, Pål (2009). Kafkasosiologien - et mulig program. Sosiologi i dag . Vol. 39.

Veiden, Pål (2008). Marienthalstudien. Tidsskrift for velferdsforskning .

Martinsen, Kåre Dahl; Veiden, Pål (2007). SV, Ny Tid og Øst-Europa. En studi av årene 1975-90. Eriksen, Knut Einar (Ed.). Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2007. 10. p. 173-191-

Veiden, Pål; Martinsen, Kåre Dahl (2007). Sv, Ny Tid og Øst-Europa. En studie av årene 1975-90. Eriksen, Knut Einar (Ed.). Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2007. kapittel. p. 173-192.

Veiden, Pål (2006). Ibn Khalduns fravær - og mulige gjenkomst. Sosiologi i dag . Vol. 36.

Veiden, Pål; Høgsnes, Geir; Petersen, Trond; Veiden, Pål (2006). Den økonomisk-sosiologiske tradisjon historisk overblikk og aktuelle perspektiver. Sosiologi i dag . Vol. 36.

Veiden, Pål (2006). Behovet for en utføringsbok i sosiologi. Samtiden .

Veiden, Pål (2005). Hjemløs lukt. Sosiologi i dag .

Veiden, Pål (2005). New Borders, old Borders. Koht, Harald; Young, Lawrence (Ed.). Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. artikkel. p. 97-104. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Veiden, Pål (2003). Staten som idehistorisk utskeielse: Om staten i korporativistisk litteratur. Sosiologisk Årbok . Vol. 16.
http://www.novus.no/php/ssmal.php?issn=0808-288x

Veiden, Pål (2002). Vår sårbare partileder : bokanmeldelse av : Torbjørn Jagland : Vår sårbare verden. ?. Vol. 8.

Veiden, Pål (2002). Den solide. Samtiden .

Nilsen, Rune Åkvik; Veiden, Pål (1998). Mellom Appolon (!) og Dionysos - Max Weber og det moderne menneskets strevsomme habitus. Sosiologisk fantasi : essays. laerebok. p. 29-57.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete