Norwegian version
Pål Veiden

Pål Veiden

Research projects

Scientific publications

Veiden, Pål (2023). "Ny offentlighet - ny pessimisme?". Habermas, Jürgen (Ed.). p. 97-116. Cappelen Damm Akademisk.

Veiden, Pål (2019). Et rikt indre liv? Strategier i et tvangsironisk felt. Tjora, Aksel (Ed.). Universitetskamp. p. 59-78. Scandinavian Academic Press.

Veiden, Pål (2016). Godhetstyranniet. Ordet, debatten og den post-faktiske tidsalder. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.

Veiden, Pål (2014). Når grenser forsvinner - Europa i det små. Sosiologi i dag. Vol. 44.
http://hdl.handle.net/10642/2563

bech, Ulrich; Veiden, Pål (2013). Det tyske Europa. Machiavelli til Merkiavelli - maktstrategier under Euro-krisen. ISBN: 978-82-7935-344-7. Abstrakt forlag.

Veiden, Pål (2012). Parallellsamfunn. Dahlgren, Kenneth; Næss, Hans Erik (Ed.). Tanker om samfunn. p. 154-171. Universitetsforlaget.

Veiden, Pål (2012). Tiden og den organiserte (vel)vilje. Varkøy, Øivind (Ed.). Om nytte og unytte. p. 77-91. Abstrakt forlag.

Veiden, Pål (2012). Majoritet-minoriet: Folkeslag kommer og går. Minerva (Oslo). Vol. 88.

Veiden, Pål (2011). Det kristendemokratiske samfunnssyn. Matlary, Janne Haaland; Veiden, Pål (Ed.). Tre essays om kristendemokrati. p. 33-56. Civita.

Matlary, Janne Haaland; Veiden, Pål (2011). Tre essays om kristendemokrati. ISBN: 978-82-92581-39-1. 103 p. Civita.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete