English version
Hanna Holmeide

Hanna Holmeide

Kort om

Utdannet sosiolog med utdanning fra University of Warwick (BA with honours) og Universitetet i Oslo (master). Jeg er interessert i utdanningssosiologi, politisk sosiologi, sosial ulikhet, klasse og mobilitet, og kvantitative metoder. Doktorgradsprosjektet mitt ser på grunnskolelæreres syn og bruk av forskning i en utdanningspolitisk kontekst som stadig er i endring. Prosjektet er også del av RE-POSE: et stort tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Masteroppgaven så på forskjeller i frafall fra lærerprofesjonen mellom forskjellige demografiske grupper.

I tillegg er jeg med på et forskningsprosjekt som ser på arbeid med bacheloroppgaver og masteroppgaver i lærerutdanningene i Norge, hvor Marte Lorentzen er prosjektleder. Og med Thea B. Strømme arrangerer vi Kvantitativ metodeforum.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Holmeide, Hanna; Lorentzen, Marte; Niederberger, Vera; Skedsmo, Guri (2023). Research use in the teaching profession across contexts: A systematic scoping review. NERA. NERA and OsloMet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig