English version
Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nagel, Ilka Marie Luise; Gudmundsdottir, Greta Björk; Afdal, Hilde Wågsås (2023). Teacher educators’ professional agency in facilitating professional digital competence. 14 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 132.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren; Hoff-Jenssen, Reidun (2022). Academic reading as a social practice in higher education. Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/3033560

Spernes, Kari Iren; Afdal, Hilde Wågsås (2021). Scientific methods assignments as a basis for developing a profession-oriented inquiry-based learning approach in teacher education. European Journal of Teacher Education .
https://hdl.handle.net/11250/2776421

Maaranen, Katriina; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Exploring Teachers’ Professional Space Using the Cases of Finland, Norway and the US. Scandinavian Journal of Educational Research .
https://hdl.handle.net/11250/2728209

Hoff-Jenssen, Reidun; Bjerke, Mari Emma Odberg; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/11250/2727908

Afdal, Hilde Wågsås (2019). The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education . Vol. 42.

Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education. Martin, Christopher; Ruitenberg, Claudia W. (Red.). Ethics in Professional Education. Kapittel 3. s. 29-41. Routledge.

Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir Sigmund (2018). The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal . Vol. 18.

Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 74.

Afdal, Hilde Wågsås (2018). Sandefjordsaken: Politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Red.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. 15. s. 254-272. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig