English version
Hilde Wågsås Afdal

Hilde Wågsås Afdal

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Shavard, Galina; Afdal, Hilde Wågsås ; Mausethagen, Sølvi (2024). Redefining teacher quality in the context of increased accountability in Norway: Professional ethics as practiced. Damgaard Knudsen, Lars Emmerik; Wiberg, Merete; Bjerg Petersen, Karen; Haastrup, Lisbeth (Red.). Teacher Ethics and Teaching Quality in Scandinavian Schools: New Reflections, Future Challenges, and Global Impacts. s. 19-33. Routledge.

Nagel, Ilka Marie Luise; Gudmundsdottir, Greta Björk; Afdal, Hilde Wågsås (2023). Teacher educators’ professional agency in facilitating professional digital competence. 14 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 132.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104238

Afdal, Hilde Wågsås ; Maaranen, Katriina (2023). Teachers’ professional space for decision-making when planning: The cases of Finland, Norway, and the United States. Research in Comparative and International Education. Vol. 18.
https://doi.org/10.1177/17454999231203116

Afdal, Hilde Wågsås ; Lorentzen, Marte (2023). Bachelor- og masteroppgaver som uttrykk for forskningsbasering i lærerutdanningene. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. s. 149-175. Universitetsforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.18261/978821506

Afdal, Hilde Wågsås ; Spernes, Kari Iren; Hoff-Jenssen, Reidun (2022). Academic reading as a social practice in higher education. Higher Education.
https://doi.org/10.1007/s10734-022-00893-x

Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde Wågsås ; Mausethagen, Sølvi ; Aasen, Petter (2022). Utbildning, lärande, forskning Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge. Vol. 87.

Spernes, Kari Iren; Afdal, Hilde Wågsås (2021). Scientific methods assignments as a basis for developing a profession-oriented inquiry-based learning approach in teacher education. European Journal of Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1928628

Hoff-Jenssen, Reidun; Bjerke, Mari Emma Odberg; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Begynneropplæring – et kjent, men uklart begrep: En analyse av læreres perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 6.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030

Maaranen, Katriina; Afdal, Hilde Wågsås (2020). Exploring Teachers’ Professional Space Using the Cases of Finland, Norway and the US. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1851760

Afdal, Hilde Wågsås (2019). The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education. Vol. 42.
https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1566316

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig