Saksutredning fylkeskommunal styringsform

Saksutredning om fylkeskommunale styringsformer.

Om prosjektet

Saksframlegget skal bestå av en kunnskapsbasert framstilling av hovedtrekkene i formannskapsmodellen og den parlamentariske modellen, og særlig gjøre rede for punkter der den parlamentariske modellen skiller seg fra formannskapsmodellen. Dokumentet skal formuleres slik at viktige momenter til diskusjon blir klargjort både for fylkestinget og for offentligheten.

    Laster inn ...