English version
Solveig Berg Johnsen

Solveig Berg Johnsen

Kort om

Jeg jobber med digitale flerspråklige læringsressurser og er prosjektleder for LEXIN-ordbøkene: https://lexin.oslomet.no/

Jeg har norsk som andrespråk og flerspråklighet som mine hovedområder. Jeg er spesielt interessert i flerspråklighet i skolen og flerspråklig utvikling i familien. 

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre språkvitenskapelige fag   Nordiske språk

Emner

Norsk som andrespråk   Flerspråklighet   Leksikografi   Flerspråklighet i skolen   Språkholdninger

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Staver, Anne Balke; Liodden, Tone; Berg Johnsen, Solveig; Leirvik, Mariann Stærkebye (2019). Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena. ISBN: 978-82-8309-292-9. 108 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/2934Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig