Norwegian version
Solveig Berg Johnsen

Solveig Berg Johnsen

Research reports

Staver, Anne Balke; Liodden, Tone; Berg Johnsen, Solveig; Leirvik, Mariann Stærkebye (2019). Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena. ISBN: 978-82-8309-292-9. 108 p.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/2934These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete