Norwegian version
Solveig Berg Johnsen

Solveig Berg Johnsen

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within linguistics   Nordic languages

Subject areas

Norwegian as second language   Multilingualism   Lexicography   Multilingualism in education   Language attitudes

Research reports

Staver, Anne Balke ; Liodden, Tone ; Berg Johnsen, Solveig ; Leirvik, Mariann Stærkebye (2019). Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena. ISBN: 978-82-8309-292-9. 108 p. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Vol. 2019.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/2934These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete