English version
Du ser deler av campus med trær i høstfarger, og EU-flagget klippet inn i nederste, venstre hjørne.

Disability and Disease during the 1918 Influenza Pandemic: Implications for Preparedness Policies

En global influensapandemi er nært forestående, og beredskapsplaner for den helsemessige håndteringen av slike er livsviktige. Flere risikogrupper er forsket på tidligere, men få har sett på risikoen for mennesker med funksjonshemming. Jessica Dimka ser i sitt prosjekt på funksjonshemming som en risikofaktor under Spanskesyken i 1918. Prosjektet er finansiert av Horisont 2020s Marie Curie-program (MSCA).

Jessica Dimka har Forsker 1 Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI som veileder.