Analyse av rammebetingelser for å tilpasse og fremskaffe egnede boliger for en aldrende befolkning

Prosjektets formål er å fremskaffe kunnskap om problemstillinger knyttet til temaet «boliger for en aldrende befolkning».

I en situasjon hvor vi blir stadig flere eldre, er det viktig at det ordinære boligmarkedet tilfredsstiller både befolkningen og de kommunale omsorgstjenestenes behov for lettstelte og tilgjengelige boliger.

Vi er særskilt opptatt av blant annet følgende temaer:

Disse temaene undersøkes ved hjelp av kvalitative intervjuer og to surveyer sendt til henholdsvis representanter for bolignæringen og norske kommuner.