Identifisering av epigenetiske biomarkører for medikamentrespons hos pasienter med multippel sklerose

Prosjektet "epiNOR-MS" er et trinn på veien mot persontilpasset medisin.

I epiNOR-MS vil vi benytte moderne molekylærbiologiske teknikker og avanserte statistiske metoder for å identifisere epigenetiske biomarkører i blod. Dette er et trinn på veien mot persontilpasset behandling.

Vi håper resultatene kan bidra til bedre behandling av personer med multippel sklerose.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom, en såkalt autoimmun sykdom, der kroppens eget immunforsvar angriper vev i sentralnervesystemet, altså hjerne og ryggmarg.

I Norge regner man med at over 12 000 personer har MS. Målet med forskningsprosjektet er å identifisere prediktive epigenetiske biomarkører for behandlingsrespons og å analysere om sykdomsbehandling induserer epigenetiske bieffekter i blod fra MS pasienter.

Til dette benytter vi blodprøver og innsamlet longitudinelle parakliniske og kliniske data fra den pågående kliniske studien NOR-MS - Norwegian study of Oral cladribine and Rituximab in MS (ous-research.no), som ledes av dr. Gro Nygård ved Oslo universitetssykehus.

Her undersøker vi om studiemedikamentet rituksimab er like effektivt, trygt og brukervennlig som det godkjente høyeffektive medikamentet cladribin til behandling av MS. I denne studien deltar 130 MS-pasienter i hver gruppe, og det samles inn blodprøver før, under og etter behandling.

Prosjektet EpiNOR-MS ledes av Tone Berge, seksjonsleder for Forskningsenhet for nevrofag ved Oslo universitetssykehus, som også er professor i bioteknologi ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet.

Laster inn ...