Evaluering av tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland

By- og regionforskningsinstituttet NIBR skal gjennomføre en evaluering av tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland, i samarbeid med NORCE Research AS og Luzin Institute for Economic Studies i Apatity i Murmanskregionen.

NIBR gjennomførte en tilsvarende evaluering av helsesamarbeidet i 2007. Som et grunnlag for evalueringen vil forskerne foreta en gjennomgang av søknader, egenevalueringer, og andre relevante dokumenter knyttet til helsesamarbeidet mellom Norge og Russland, en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot prosjektansvarlige for prosjekter som har mottatt støtte i de to land, samt intervjuer med utvalgte prosjektansvarlige og andre sentrale aktører innen helsesamarbeidet, på norsk og russisk side.

Endelig rapport på prosjektet: NIBR-rapport 2022:7 (oda.no).

Medlemmer

Laster inn ...

Samarbeidspartnere