English version

En rimelig sjanse? Hvordan geografi former livsmuligheter (FAIR)

I dette prosjektet undersøker vi hvordan den geografiske konteksten som omgir folk i ulike stadier av livet, former deres sosiale og økonomiske utsikter.

Hvilke muligheter man har til å bevege seg opp den sosioøkonomiske stigen, både i løpet av ens egen levetid og på tvers av generasjoner, er viktig for kunne bekjempe fattigdom og redusere ulikhet. Dette perspektivet representerer utgangspunktet for prosjektet. 

Forklaringer av sosioøkonomisk posisjon har variert over tid. I de første analysene studerte man hovedsakelig individuelle valg. Senere kom studier av familien som en arena for sosial reproduksjon, både gjennom finansielle overføringer og andre typer investeringer som foreldre gjør i sine barn. Nyere forskning om sosioøkonomisk mobilitet, studerer i tillegg skolen, arbeidsplassen, vennskapskretsen og nabolaget. Videre har det geografiske nedslagsfeltet utvides til å omfatte større områder enn nabolag.

Forskning har vist at vi trenger økt kunnskap om betydningen av den nære geografiske konteksten, men også den utvidede konteksten, for folks muligheter til å bevege seg opp den sosial stigen. Dette er prosjektets begrunnelse.

Vi stiller fem kjernespørsmål:

  1. Er geografisk mobilitet en forutsetning for sosioøkonomisk mobilitet?
  2. Hva er utsiktene for sosial mobilitet for enkeltpersoner som uteksamineres fra institusjoner for høyere utdanning på mindre, mellomstore og større steder?
  3. Hvilken betydning har stedet man vokste opp som barn for hva man oppnår på arbeidsmarkedet?
  4. Hvordan påvirker forskjellige dimensjoner i barns boligkontekst resultatene man oppnår som voksne?
  5. Er det en sammenheng mellom familieformuer og individuelle livssjanser?

I den forbindelsen studerer vi formue som er ervervet i regioner med ulik størrelse og sentralitet. Vi bruker registerdata, og tar hensyn til og justerer for iboende seleksjons- og simultanitetsproblemer. Både seleksjon (rekruttering/utvelgelse) og simultanitet (sammenfallende årsaker) er viktige utfordringer i studier innenfor feltet.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvor mye har valg av nabolag å si?

Professor Lena Magnusson Turner ser på om valg av nabolag kan påvirke om barn tar høyere utdanning.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som ser ut mot Aker Brygge i Oslo.
Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda

Storbyene gir kvinner lettere tilgang til heltidsjobber og flere typer av arbeid, viser en ny studie.