Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda

Illustrasjonsbilde av en kvinne som ser ut mot Aker Brygge i Oslo.

For mange er det å flytte fra bygda til byen nødvendig for å skaffe seg jobb og en bedre økonomi.

– En viktig grunn til at kvinner flytter og til at de klatrer på inntektsstigen, er at de flytter vekk fra regioner med dårlig arbeidstilbud, forklarer professor Lena Magnusson Turner, som er forsker ved NOVA på OsloMet.

Hun står bak den nye studien FAIR sammen med professor Terje Wessel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO. Det er Forskningsrådet som har finansiert studien.

Ved hjelp av registerdata fra over 50 000 mennesker født i 1974, har de undersøkt om den økonomiske effekten er den samme for kvinner og menn. Forskerne har fulgt dem til de er 40 år.

Resultatene deres viser at inntektseffekten av å flytte fra bygda til byen er større for kvinner enn for menn, gitt at man måler effekten over flere tiår.

Har færre valgmuligheter

Dette kan henge sammen med at mange kvinner på bygda ikke har de samme yrkesmulighetene som kvinner i byene. De som blir igjen på hjemstedet, har færre muligheter til å arbeide fulltid og til å velge mellom ulike typer arbeid.

– Også menn har større muligheter i byene, men her er forskjellen mellom by og bygd mindre, sier Turner. 

Arbeidsmarkedet på mindre steder har et større innslag av jobber som er attraktive for menn, for eksempel innenfor industri, håndverk, transport, fiskeri og havbruk.

Samtidig er det slik at inntektsfordelen kvinner oppnår kun gjelder hvis flyttingen skjer før fullført utdanning. Senere i livet er bildet snudd. Det vil si at flytting fra bygd til by har en noe større langsiktig effekt på menns inntekt enn på kvinners. Ved 40-års alder har menn utlignet det meste av fordelen som kvinner oppnår ved å flytte i utdanningsfasen.

Forskerne har ikke undersøkt hvorfor effektene utjevnes i det lange løp, men det er kjent fra utenlandsk forskning at karriereorientert flytting gir større lønnsvekst for menn enn for kvinner. Bakgrunnen er at slike flyttinger ofte skjer fordi mannen i familien får en ny jobb.

Portrettbilde av Lena Magnusson Turner

Professor Lena Magnusson Turner ved NOVA. Foto: StudioVest

For kvinnene er Oslo mest gunstig

Effekten av å flytte henger også sammen med stedet de flytter til.

– Kvinner har størst nytte av å flytte til Oslo, kanskje fordi det er flere stillinger innenfor tjenesteytende næringer i hovedstaden, sier forskeren.

Derimot lønner det seg mer for menn enn kvinner å flytte til byer med mange jobber innen petroleumssektoren, som for eksempel Stavanger og Bergen.

– Arbeidsmarkedene i disse byene er mer «maskuline» og i litt større grad tilpasset menn.

Overraskende funn i studien

Ett av funnene som overrasket forskerne mest, var at flytting i ung alder, før fullført utdanning, hadde større betydning for kvinner enn menn når det gjaldt klatring i inntekt. Dette gjelder selv når man tar hensyn til at utdanning gir høyere inntekt.

Terje Wessel påpeker igjen betydningen av arbeidstid og muligheter for jobbskifte.

– Kanskje er det slik at kvinner som flytter til byen kommer inn i et mer arbeidsorientert livsmønster. Vi fant i hvert fall at kvinner som flytter fra bygd til by har en klart høyere arbeidsdeltakelse enn kvinner som blir igjen på bygda, sier han.

Den tilsvarende forskjellen for menn er svært liten. Her er det fulltid som gjelder, enten man flytter eller ei.

– Våre funn tyder på at regionalpolitikken burde støtte utviklingen av sterke og mer varierte arbeidsmarkeder utenfor storbyene. En slik politikk kan begrense tilstrømningen mot sentrale strøk.

Referanse

Wessel, T. & Turner, L.M. (2020): The migration pathway to economic mobility: Does gender matter? Population Space Place (onlinelibrary.wiley.com)

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Barcode under bygging
Dette bør Østlandet satse på for å skape nye jobber

Det er store muligheter for å skape flere jobber på Østlandet.

Illustrasjonsbilde av en mann med briller som ser på en kollega og smiler.
Disse arbeidsplassene klarer i større grad å holde på medarbeiderne

Forskere har undersøkt hvilket klima på arbeidsplassene som gjør at folk ønsker å bli i jobben sin.

Illustrasjonsbilde av kolleger som sitter rundt et møtebord.
Medarbeidere som gjør en dårlig jobb, mobbes oftere av sjefen

De ydmyker og latterliggjør sine ansatte. Risikoen for å bli mobbet er større for dem som har en dårlig relasjon til sjefen.

Publisert: 02.03.2021
Sist oppdatert: 02.03.2021
Tekst: Sonja Balci
Foto: Scharfsinn / Shutterstock / NTB