Medarbeidere som gjør en dårlig jobb, mobbes oftere av sjefen

Illustrasjonsbilde av kolleger som sitter rundt et møtebord.

– Dessverre viser forskningen at jo dårligere relasjon det er mellom leder og medarbeider, dess mer vil medarbeideren mobbes hvis de gjør en dårlig jobb i ledernes øyne, sier professor Robert Buch ved OsloMet, som står bak en ny studie om destruktiv ledelse.

Studien er utført sammen med Geir Thompson og Lars Glasø ved Handelshøyskolen BI. De har undersøkt om det var noen sammenheng mellom medarbeiderens jobbprestasjon og i hvilken grad lederen reagerte med ydmykelse, tvang og latterliggjøring av sine ansatte – altså en alvorlig grad av destruktiv ledelse.

I studien har nesten 500 ansatte og deres ledere deltatt.

– En av de viktigste funnene tyder på at en god relasjon mellom leder og medarbeider er avgjørende. Ledere ser ut til å tolerere ansatte som presterer dårlig, dersom de opplever å ha en god relasjon til dem, forklarer han.

Latterliggjør sine ansatte

Mange arbeidstakere har opplevd å bli mobbet av sjefen. Eksempler på hva destruktive ledere gjør, er å utsette sine medarbeidere for sinneutbrudd. De ignorerer ofte sine ansatte, ydmyker dem og latterliggjør dem foran andre.

Disse lederne kan også sabotere for sine ansatte og tvinge dem til å gjøre ting de kanskje ikke ellers ville ha gjort.

– Dette rammer både enkeltskjebner og samfunnet som helhet, sier Buch.

På hvilken måte dette påvirker de ansatte, avhenger av alvorlighetsgraden på lederens destruktive atferd. Konsekvensen kan blant annet være psykiske og fysiske plager, sykemeldinger og dårlig produktivitet.

Portrettbilde av Robert Buch

Professor Robert Buch ved OsloMet står bak studien i samarbeid med forskere fra BI. (Foto: Sonja Balci)

Lar de andre dra lasset

– Sjefer er oftere uhøflige mot sine medarbeidere dersom de har mindre tillit til personen, forteller Buch.

Han har tidligere forsket på hvorvidt en god relasjon mellom ledere og medarbeidere hadde noe å si for om medarbeiderne oppfattet lederen som uhøflig, og hvilke konsekvenser en slik oppfattelse eventuelt hadde.

De medarbeiderne som opplevde lederne sine som uhøflige, bidro mindre inn i arbeidsgruppen sin.

– En forklaring på dette kan være at det er en måte å hevne seg på lederen på – ved å la de andre dra lasset mens en selv bare later som man jobber i gruppen, sier Buch.

Den mørke siden av ledelse

Rundt fem prosent av arbeidstakerne mobbes på jobben til enhver tid – og rundt halvparten av disse blir mobbet av sjefen sin, ifølge tall fra Universitetet i Bergen og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I 2015 var det 2,7 millioner sysselsatte i Norge. I faktiske tall betyr det at rundt 67 500 arbeidstakere mobbes av en leder.

– Hvordan oppdager du destruktiv ledelse?

– Ansatte som utsettes for det, merker det selvfølgelig ved å bli ydmyket. Vi kan også oppdage destruktiv ledelse gjennom for eksempel anonyme undersøkelser på arbeidsplasser, sier Buch.

 

Referanser

Thompson, G., Buch, R., & Glasø, L. (2020): Abusive retaliation of low performance in low-quality LMX relationships. Journal of General Management, 45(2), 57–70 (Journal of General Management).

Thompson, G., Buch, R., & Glasø, L. (2018): Low-quality LMX Relationships, Leader Incivility, and Follower Responses Journal of General Management, p. 17-26, 2018. Journal of General Management (sagepub.com).

Kontakt

Laster inn ...
Sliten mann på et kontor gnir seg i øynene.
Disse arbeidstakerne har risiko for å bli utbrent

Forskere har undersøkt hvilke faktorer som kan føre til utbrenthet.

Ung mann stående på en stol med en laptop i venstre hånd som bøyer seg over et bord for å gi en sittende kvinne high five med høyre hånd.
Hva får deg til å føle deg mest vellykket på jobb – mestring eller prestasjon?

Det kan ha noe å si for hvor utholdende du er når du sliter med oppgaver og hvor mye tid du bruker på å utvikle deg.

To kvinner som står og snakker med hverandre med et kontorlandskap synlig i bakgrunnen
Slik blir du en bevisst leder

– Skaff deg innsikt i hvordan du virkelig virker som leder.

Høyrehendene til to personer som hilser på hverandre.
Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre.

Glassgate, arkitektur
– Konflikter må håndteres tidlig

Når følelser trigges blir konflikter vanskelige.

Foayeen i et av byggene på OsloMet under åpen dag med mange folk til stede
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover.

Publisert: 17.02.2020
Sist oppdatert: 20.02.2020
Tekst: Sonja Balci
Foto: Maskot / NTB Scanpix og Sonja Balci /OsloMet