Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Høyrehendene til to personer som hilser på hverandre.

– Medarbeidere som bryr seg om andre og gjerne gjør en ekstrainnsats utover stillingsbeskrivelsen, presterer bedre på jobb, sier professor Robert Buch ved Handelshøyskolen på OsloMet.

Det kan være folk som hjelper en kollega med arbeidsoppgavene, deler kunnskap eller reparerer printeren som er ødelagt. Dette er jobbatferd som sjelden er en del av stillingsbeskrivelser.

Disse medarbeiderne yter mer selv om de har en leder som utøver «hopp-så-får-du-en-kjeks»-ledelse. Altså bedrifter der man har bonusordninger eller andre belønningssystemer, forklarer forskeren.

Det går frem i en ny studie hvor Buch sammen med Bård Kuvaas og Anders Dysvik har studert over 4000 mennesker som jobber med finans, olje og gass.

Laster inn ...

Opptatt av seg selv

Medarbeidere som derimot er mest opptatt av seg selv og hva de selv får igjen for arbeidsinnsatsen, jobber med lavere innsats, ifølge undersøkelsen.

– Forklaringen kan være at slike medarbeidere bekymrer seg over om de får belønningen de er ute etter, og dermed leverer de lavere innsats i jobben, sier Buch.

Vil fungere i ulike jobber

Organisasjoner bør derfor ansette folk som er mest opptatt av andre, fordi de vil kunne trives og prestere under en rekke betingelser. Også i bedrifter der medarbeideren bytter sin arbeidskraft mot goder fra organisasjonen eller lederen.

Rene transaksjonelle relasjoner til lederen, kjennetegnet av formell autoritet og formelle forpliktelser og betinget belønning (hopp-så-får-du-kjeks-ledelse) er ikke bra for slike medarbeidere heller, men mindre dårlig enn for dem som tenker mest på seg selv, ifølge Buch.

De som bryr seg mer om andre, derimot, takler slike relasjoner til sjefen bedre enn folk som er mest opptatt av seg selv.

– I teorien kan transaksjonelle relasjoner fungere under visse betingelser. Men som leder bør du utvikle tillitsbaserte sosiale relasjoner til dine medarbeidere, hvis du vil ha ansatte som yter utover det som står i stillingsbeskrivelsen, sier han.

Delegere ansvar

Det er spesielt viktig å utvikle en god sosial relasjon til medarbeidere som er mest opptatt av seg selv og hva de får igjen for innsatsen de leverer. Prøv å skape en god relasjon, deleger ansvar, ta medarbeiderne med på råd og anerkjenn dem.

– De som bryr seg mer om andre, har ikke så stort behov for en sosial relasjon til lederen. De gjør en ekstrainnsats fordi de bryr seg om andres velvære – uavhengig av forholdet til sin leder.

– Det er vanskelig for en leder av en stor organisasjon å utvikle tillitsbaserte sosiale relasjoner til alle medarbeiderne, men forskningen viser at bivirkningene av «hopp-så-får-du-en-kjeks»-ledelse er færre blant ansatte og ledere som bryr seg om andre.

Viktig med ansatte som yter ekstra

Buch fremhever at det er viktig å ha ansatte som yter litt ekstra, og å ha et arbeidsmiljø preget av denne type holdninger.

– Villigheten til å yte noe ekstra er viktig for organisasjoner. Det er noe som er vanskelig å imitere for konkurrentene. Sosiale relasjoner er lønnsomme, sier professor Buch.

Fakta om forskningen

Studien er basert på spørreundersøkelser blant 200 ansatte i olje- og gassindustrien. Forskerne fant de samme funnene i en oppfølgingsstudie gjennomført blant 4518 ansatte i finansbransjen.

Referanser

Buch, R., Kuvaas, B., & Dysvik, A. (2018)
The role of other orientation in reactions to social and economic leader–member exchange relationships.
Journal of Organizational Behavior. doi:10.1002/job.2329

Buch, R. (2015)
Leader–member exchange as a moderator of the relationship between employee–organization exchange and affective commitment
The International Journal of Human Resource Management, 26(1), 59-79, DOI: 10.1080/09585192.2014.934897

Denne saken ble opprinnelig publisert på hioa.no 31. oktober 2018.

Publisert: 01.11.2018
Sist oppdatert: 06.08.2020
Tekst: Stig Nøra
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet
Foayeen i et av byggene på OsloMet under åpen dag med mange folk til stede
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover.

Nærbilde av slitte joggesko og et utslitt pappkrus på gata
Tiggerstøtte fører ikke til mer tigging

Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger, bidrar ikke til økt tigging i norske gater.

Folk som sit og et ved fleire langbord i ein restaurant med vindauge ut mot ei bygate.
Svenskane er ute til lunsj, medan nordmenn sver til matpakken

Matvanane i Noreg har endra seg overraskande lite dei siste 15 åra.

Hvite klær hengt opp til tørk som flagrer i vinden
Klærne dine påvirker miljøet mer enn du tror

Til tross for store miljøbelastninger i produksjonen er likevel bruken av klær viktig for den totale miljøbelastningen fra klesforbruket.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.

Stetoskop
Brukar meir ressursar på pasientar med høg utdanning

Alvorleg sjuke pasientar med høg utdanning får meir hjelp ved norske sjukehus enn pasientar med låg utdanning.