– Samfunnet trenger flere med masterutdanning

Foayeen i et av byggene på OsloMet under åpen dag med mange folk til stede

I dagens kunnskapssamfunn blir du aldri ferdigutdannet. 

– Utdanningen er starten på en evig lære, sier forsker Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet – storbyuniversitetet. 

Kontakten med utdanningene fortsetter livet ut.  

– Et skarpt skille mellom arbeid og utdanning er ikke fremtiden. Det er prosesser som går sammen hele veien. «Jeg har jobbet i 10 år og skal få påfyll», tror jeg ikke noe på. Den beste investeringen er ikke i eiendom, men ligger i Statens lånekasse for utdanning, sier han.

Portrett Arild A. Steen

Forskerens tips

Det viktigste er å ta utdanning, og kanskje enda mer utdanning.

Velg først etter hjerte, deretter hjerne.

Velg konkret etter ferdigheter du kan. En tannlege får lettere jobb enn en sosiolog.

Søk kunnskap.

Har du fagbrev i bunn, kan fortsatt utvikle deg videre.

Tenk ikke at dette er den eneste utdanningen du tar.

Det er bra for arbeidslivet om flere kvinner og menn velger utradisjonelt.

Et utenlandsopphold blir man stort sett klokere av.

Teknologi er allmennkunnskap

Det økte kvalitetsfokuset i samfunnet gir økt kompetansekrav til arbeidsstyrken. Mer behov for kunnskap blir det først og fremst innenfor teknologi, helse, omsorg og utdanning, ifølge AFI-forskeren.

I denne sammenheng kan det være lurt å søke seg til utdanninger med et teknologisk tilsnitt.

– Teknologisk kunnskap er like viktig som språk. Teknologi er blitt allmennkunnskap nå, sier han.  

Steen viser til barnehagelærerens nye hverdag. Der foreldre ønsker å følge barnas hverdag digitalt.

– Forventningene til det pedagogiske refleksjonsnivået hos ansatte er også annerledes, forteller han.

Livslange yrker blir ikke normen

Ingen ønsker å stoppe utviklingen om økt kvalitet, tror han.

– Med kvalitet oppstår profesjonsidentitet, yrkesstolthet og mestringsfølelse. Den dominerende trenden er at arbeidsgivere ønsker faste ansatte og arbeidstakere det samme. Midlertidige er et temporært fenomen. Med unntak av de siste årene, har sysselsettingen økt, sier han.

I takt med omskiftelige yrker, må arbeidstakere omstilles.  

– Ett livslangt yrke blir ikke normen. Selve yrkene er heller ikke bestandige, men endrer karakter. Vi må tenke flerbruk av oss selv, og variasjon i yrker, sier Steen.

 

Denne saken ble opprinnelig publisert på Hioa.no 27.02.2018.

Forskningsartikkel av:
Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitetet.
Publisert: 20.09.2018
Sist oppdatert: 28.07.2020
Tekst: Guri Haram
Foto: Sonja Balci
Illustrasjonsbilde
Digitalisering handler om mer enn teknologi

I fremtiden kan kunstig intelligens kanskje gjøre arbeid som før ble sett på som umulig å automatisere.

Stjernehimmel med nærbilde av en stor og lysende galakse
Er planeter eller stjerner størst? Mange norske elever vet ikke svaret på dette

OsloMet-forskere har undersøkt norske ungdomsskoleelevers kunnskap om grunnleggende astronomi.

Frokosttallerken
Gravide og ammande i Noreg får i seg for lite jod

Heile åtte av ti gravide et for lite mat med jod, viser ny studie frå OsloMet.

Kvinnelig student i hvit frakk som ser inn i et mikroskop
Hva skal til for å ta en doktorgrad?

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav.

Ungdom som tar selfie
Jo fleire selfies, desto meir kjøper du

Gjennom selfies påverkar ungdom kvarandre til å kjøpa endå meir.

Gerd og Siri sittende og smilen de på campusplassen
Lettlestbøker får dyslektikarar til å føle seg dumme

Lettlestbøker skal gjere lesing meir tilgjengeleg for vaksne med lesevanskar, men ny forsking syner at bøkene ikkje alltid treff.