Disse arbeidstakerne har risiko for å bli utbrent

Sliten mann på et kontor gnir seg i øynene.

Du merker at du blir mer og mer likegyldig til jobben. Du begynner å ta avstand fra arbeidet og menneskene du jobber med. Både mentalt og fysisk føler du deg helt utslitt, og du klarer ikke å hente deg inn igjen. Det sier stopp. Slik kan det oppleves å bli utbrent.

Jobbengasjement derimot er arbeidsglede. Du har stor glede av arbeidsoppgavene dine. Du er veldig dedikert og klarer virkelig å fordype deg.

Forskere ved OsloMet og Handelshøyskolen BI har i en ny studie sett på om jobbengasjement bare er positivt, eller om det faktisk kan bli for mye av det gode slik at det tipper over i utbrenthet. De gjennomførte studien med to spørreundersøkelser blant over 1000 ingeniører og teknologer.

Det de fant var at høyt engasjerte medarbeidere kan ha mer risiko for å bli utbrent, hvis de ikke blir godt ivaretatt på arbeidsplassen.

De bruker mye energi på jobb og er mer utsatt for å distansere seg fra arbeidet og bli følelsesmessig utmattet. Dette er to viktige kjennetegn ved utbrenthet.

Portrettbilde av Christina Nerstad.

Organisasjonsforsker Christina Nerstad ved OsloMet står bak studien i samarbeid med forskere fra BI. Foto: Sonja Balci.

– Unngå å utnytte engasjementet

– Det er ikke en klok strategi alltid å gi flere oppgaver til de kjempeengasjerte. Ja, de leverer sikkert, men det kan ha en dyr pris etter hvert hvis det blir for mye, sier organisasjonsforsker Christina Nerstad ved OsloMet, som er en av forskerne bak studien.

Hun gir et varsko til ledere:

– De høyt engasjerte medarbeiderne fordyper seg ofte veldig i arbeidet sitt og klarer kanskje ikke å se at nå er det viktig å roe ned.

Tidligere forskning finner for eksempel at de jobber mer overtid enn andre. Det kan også skyldes et selvpålagt krav fra medarbeideren. Siden de er så entusiastiske i forbindelse med jobben sin, oppsøker de ekstra oppgaver.

Et resultat av dette kan være at de leverer mer enn det som er forventet, noe som lederen anser som positivt. Likevel kan dette føre til en negativ spiral der lederne spør medarbeiderne om å ta på seg enda flere oppgaver, som videre kan bidra til utmattelse, ifølge Nerstad.

– Alle har en grense, og det handler om å ivareta også de som er engasjerte. Det er positivt at de er så engasjerte og brenner for jobben sin, men det må ikke være slik at de brenner ut.

I risikosonen for å bli utbrent

Hun legger til at en god balanse mellom jobb og fritid er viktig.

– Det bør ikke oppfordres til at folk skal ta med seg masse jobb hjem og være logget på til alle døgnets tider.

Og her tenker hun at kommunikasjon er viktig fra leders side om dette med overtidsarbeid og hva som egentlig forventes.

– Dette betyr ikke at jobbengasjement ikke er bra. Det denne studien belyser er at det for noen kan tippe over slik at de til slutt opplever symptomer på utbrenthet.

Kjennetegn på utbrenthet kan være at medarbeideren virker utmattet og irritabel og trekker seg tilbake fra arbeidsoppgaver, kollegaer og kunder.

– Enkelte kan bli sykemeldt lenge på grunn av utbrenthet. Det er derfor viktig at ledelsen er klar over hvem som er veldig engasjerte og hva de pålegger dem av arbeid.

God støtte betyr mye

Tidligere har Nerstad forsket på to forskjellige motivasjonsklimaer på arbeidsplassene – mestringsklima og rivaliseringsklima.

I et rivaliseringsklima defineres suksess på grunnlag av å sammenligne seg med andre. Rivaliseringsklima motiverer til rivalisering mellom kollegaene om å være den beste.

Suksess i et mestringsklima derimot, kjennetegnes ved å mestre oppgaver og utvikle seg, og om å samarbeide med andre.

Et mestringsklima gir medarbeiderne mer rom for selvbestemmelse og støtte fra ledere og kollegaer. Det reduserer risikoen for å bli utbrent blant de mest engasjerte medarbeiderne.

Referanse

Nerstad, C. G. L., Wong, S. I., & Richardsen, A. M. (2019). Can engagement go awry and lead to burnout? The moderating role of the perceived motivational climate. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1-21 (mdpi.com).

Kontakt

Laster inn ...
Ung mann stående på en stol med en laptop i venstre hånd som bøyer seg over et bord for å gi en sittende kvinne high five med høyre hånd.
Hva får deg til å føle deg mest vellykket på jobb – mestring eller prestasjon?

Det kan ha noe å si for hvor utholdende du er når du sliter med oppgaver og hvor mye tid du bruker på å utvikle deg.

To kvinner som står og snakker med hverandre med et kontorlandskap synlig i bakgrunnen
Slik blir du en bevisst leder

– Skaff deg innsikt i hvordan du virkelig virker som leder.

Høyrehendene til to personer som hilser på hverandre.
Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre.

Glassgate, arkitektur
– Konflikter må håndteres tidlig

Når følelser trigges blir konflikter vanskelige.

Forskningsartikkel av:
Handelshøyskolen
Publisert: 07.01.2020
Sist oppdatert: 07.01.2020
Tekst: Sonja Balci
Foto: Maskot / Scanpix