English version

Hvordan utvikle gode, effektive helsetjenester for eldre?

Prosjektet søker å øke kunnskapen om hvordan vi best kan utvikle gode samhandlende tjenester for eldre.

Prosjektet «How do we provide better, safer and more cost-effective care pathways for older people?» er finansiert gjennom Norges forskningsråds HELSEVEL-program.

Prosjektet består av fire arbeidspakker som vil svare på følgende hovedspørsmål:

Hovedhensikten med å gjennomføre de fire delprosjektene er å kunne si noe om overordnede temaer omkring kostnader, livskvalitet og helseulikheter hos eldre.

Prosjektet gjennomføres/ledes av Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) ved Ahus. Prosjektleder er Jorun Rugkåsa (HØKH Ahus).

Forsker Heidi Gautun ved NOVA OsloMet vil delta i en referansegruppe som følger prosjektet, og bidra med å publisere en metaanalyse som belyser familien rolle på tvers av de fire delene.

Hovedspørsmålet som vil bli belyst, er hvilke slags erfaringer og betraktninger pårørende til eldre med sammensatte behov og deres behandlere har om samhandlingen mellom sykehus og kommunale tjenester.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Avdeling for Helsetjenesteforskning (HØKH) ved Ahus