English version

En komparativ undersøkelse av muslimers respons på negative fremstillinger i Frankrike, UK, Spania og Norge (QUEST)

Hva betyr det å «være muslim» i et polarisert Europa?

I dette prosjektet skal vi utforske trusselbilder av muslimer, og deres respons på disse i europeiske samfunn. Forskerne vil sammenlikne (a) offentlige diskurser rundt muslimers tilstedeværelse i fire europeiske land, (b) hvordan muslimer i de fire landene lever med- og eventuelt forsøker å bidra til å endre disse bildene i sin hverdag og (c) innovative praksiser for dialog og inkludering.

Vi vil utforske bilder av muslimer og islam gjennom litteraturstudier, feltarbeid og intervjuer i urbane settinger. Prosjektet skal frembringe ny komparativ kunnskap om muslimers hverdag i Europa.

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Frankrike (prosjektleder)
   • University Complutense Of Madrid, Spania
   • University of Warwick, UK