English version

Evaluering av rituell omskjæring av gutter (RITOM)

Evalueringen skal frembringe forskningsbasert kunnskap om hvorvidt Lov om rituell omskjæring av gutter fungerer etter hensikten.

Hovedproblemstillingene er:

Evalueringen skal baseres på intervjudata fra helseregionene, fra de helseforetakene som utfører inngrepet, fra religiøse ledere og fra foreldre. Videre skal den baseres på innhenting av kvantitative helsedata om omfang og metode for inngrepene. Prosjektet er organisert i seks faser og løper fra 2017 til 2020.

Rituell omskjæring av gutter og loven som regulerer denne praksisen (Lov -2014/06-20-40) er sterkt debattert og evalueringen har stor relevans for myndighetenes  mulighet til å vurdere lovens funksjon på et forskningsmessig grunnlag.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av en mange mennesker som går på gaten i sterkt sollys.
Helsetilbudet for rituell omskjæring av gutter er begrenset og lite tilgjengelig

En ny rapport foreslår flere tiltak for å forbedre helsetilbudet for rituell omskjæring av guttebarn.