English version

Sino-Norway Welfare Policy Dialogue (SINOPO)

Forskningsprosjektet vil bidra til kapasitetsbygging i kinesisk politikk for å motvirke fattigdom og ekskludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet er organisert rundt tre tematiske områder: arbeidsmarkedsinkludering, tilgjengelighet til IKT, og utvikling og distribusjon av tekniske hjelpemidler. SINOPO vil styrke dialogen mellom Kina og Norge på det velferdspolitiske feltet. SINOPO drives i tett samarbeid med Wuhan University og East-Lake Institute for Social Advancement in Wuhan.

Prosjektet er finansiert av Den norske ambassaden i Beijing.

For fullstendig beskrivelse av prosjektet se den engelske beskrivelsen av denne siden. 

  • Medlemmer

      Laster inn ...