Sykdomsbegrepet i Folketrygden

En historisk analyse av sykdomsbegrepet slik det framkom i Trygderettens såkalte «fibromyalgikjennelsen» fra 1994.

I denne kjennelsen, argumenterte et ekspertpanel for et «utvidet sykdomsbegrep» hvor sykdom er definert av forholdet mellom den medisinske vitenskap, plager og ressurser hos den enkelte og samfunnets krav og forventinger. Kjennelsen var en reaksjon på innstramminger i sykdomskravet for uførepensjon i Folketrygden.

Det ble innført strengere medisinske vilkår, blant annet en sondering mellom sykdom med og uten «objektive funn» og kjennelsen argumenterte imot dette.

Prosjektet historiserer endringene i sykdomsbegrepet gjennom en analyse av «fibromyalgikjennelsen». Det har lenge vært en friksjon mellom forskjellige sykdomsbegrep i kontekst av velferdsgoder, spesielt i tilfeller der det ikke foreligger biomedisinske forklaringer som for eksempel med diagnosen fibromyalgi.

Gjennom prosjektet vil jeg vise hvordan friksjonene fører til en motsetning mellom velferdspolitiske hensyn og samfunnsmedisinske perspektiver på sykdomsbegrepet.

Veileder er Jan Messel, OsloMet.

Laster inn ...