English version
André Brodtkorb

André Brodtkorb

Kort om

André Brodtkorb er professor i beregningsvitenskap og instituttleder ved Institutt for informasjonsteknologi. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010), og har tidligere vært forsker ved SINTEF og ved Meteorologisk Institutt.

Hans fagfelt er i skjæringspunktet mellom matematikk, numerikk og informatikk, og han er en forkjemper for åpen og reproduserbar forskning.

Faglige interesseområder:

 

Hovedstillinger:

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Brodtkorb, André R. ; Benedictow, Anna Maria Katarina; Klein, Heiko; Kylling, Arve; Nyiri, Agnes; Valdebenito Bustamante, Alvaro Moises; Sollum, Espen; Kristiansen, Nina Iren (2024). Estimating volcanic ash emissions using retrieved satellite ash columns and inverse ash transport modelling using VolcanicAshInversion v1.2.1, within the operational eEMEP volcanic plume forecasting system (version rv4_17). 17 s. Geoscientific Model Development. Vol. 17.
https://doi.org/10.5194/gmd-17-1957-2024

Brodtkorb, Andre ; Sætra, Martin Lilleeng (2022). Simulating the Euler equations on multiple GPUs using Python. Frontiers in Physics. Vol. 10.
https://doi.org/10.3389/fphy.2022.985440

Brodtkorb, André R. ; Holm, HÅvard Heitlo (2021). Coastal ocean forecasting on the GPU using a two-dimensional finite-volume scheme. 22 s. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. Vol. 73.
https://doi.org/10.1080/16000870.2021.1876341

Holm, Håvard Heitlo; Brodtkorb, André R. ; Sætra, Martin Lilleeng (2020). GPU Computing with Python: Performance, Energy Efficiency and Usability. 24 s. Computation. Vol. 8.
https://doi.org/10.3390/computation8010004

Holm, Håvard Heitlo; Brodtkorb, André R. ; Brostrøm, Gøran; Christensen, Kai Håkon; Sætra, Martin Lilleeng (2020). Evaluation of selected finite-difference and finite-volume approaches to rotational shallow-water flow. Communications in Computational Physics. Vol. 27.
https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2019-0033

Holm, Håvard Heitlo; Brodtkorb, André R. ; Sætra, Martin Lilleeng (2020). Performance and Energy Efficiency of CUDA and OpenCL for GPU Computing using Python. 11 s. Advances in Parallel Computing. Vol. 36.
https://doi.org/10.3233/APC200089

Holm, Håvard Heitlo; Sætra, Martin Lilleeng ; Brodtkorb, André R. (2020). Data Assimilation for Ocean Drift Trajectories Using Massive Ensembles and GPUs. Klöfkorn, Robert; Keilegavlen, Eirik; Radu, Florin Adrian; Fuhrmann, Jurgen (Red.). Finite Volumes for Complex Applications IX - Methods, Theoretical Aspects, Examples. s. 715-724. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43651-3_68

Nilsen, Halvor Møll; Arthur, Moncorgé; Bao, Kai; Møyner, Olav; Lie, Knut-Andreas; Brodtkorb, Andre (2020). Comparison between algebraic multigrid and multilevel multiscale methods for reservoir simulation. EAGE, 2020 (Red.). ECMOR XVII - 17th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, 14-17 September 2020 . European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE).
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202035063

Brodtkorb, André R. (2019). Agile supervision of bachelor, master, and PhD theses. Nordic Journal of STEM Education. Vol. 3.
https://doi.org/10.5324/njsteme.v3i1.2992

Brodtkorb, André R. (2018). Simplified Ocean Models on GPUs. 12 s. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.
http://hdl.handle.net/11250/2565319

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig