English version
Anita Sandberg

Anita Sandberg

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sandberg, Anita (2015). Forskningsbasert undervisning og læring i bibliotekarutdanningen. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. s. 159-175. ABM-media AS.

Sandberg, Anita (2007). Sensur i det 21. århundret - referat fra en tverrfaglig forskningsfront. Bob : Bok og bibliotek.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig