English version
Anka Ødegaardshaugen

Anka Ødegaardshaugen

Kort om

Daglig leder for Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI), et samarbeid mellom OsloMet og NAV https://www.oslomet.no/om/kai

Bygger og etablerer nettverk om arbeidsinkludering med eksterne og på tvers av OsloMets fagmiljøer. Samarbeiderpå tvers av enheter om utvikling og gjennomføring av etter og videreutdanning, forskningsprosjekter og formidling. Medlem i SAMs kommunikasjonsgruppe Bidrar med analyse/utredningsoppgaver, organisasjonsendring og virksomhetsstyring.

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet   Innovasjon   Forskningssamarbeid   Organisasjonsutvikling   Personalforvaltning   Lederutvikling   Analyse   Strategi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ødegaardshaugen, Anka (2005). En materiell prisoniseringsprosess?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig