English version
Anne Drag

Anne Drag

Kort om

Jeg er kontorsjef i seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering ved Fakultet for samfunnsvitenskap. - Koordinator for arbeidet med rapportering av utdanningskvalitet - Koordinator for arbeidet med ekstern periodiske evalueringer - Jeg har ansvar for Fagteam Program Fagteam Digitale verktøy Fagteam Rekruttering, studiestart og studentinformasjon Fagteam TP Jeg jobber i team sammen med seksjonssjef Tine Richardsen. Jeg er medlem av ressursgruppa for utdanningskvalitet - seksjon for analyse og studiekvalitet samt kontorsjefforum

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Opplæring   Regelverk   Public 360   Beredskap   Rapportering   Personalforvaltning   Personalpolitikk   Akkreditering