English version
Anne Drag

Anne Drag

Kort om

Jeg er kontorsjef i seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Jeg jobber i team sammen med seksjonssjef Tine Richardsen. 

Jeg er medlem av ressursgruppa for utdanningskvalitet i seksjon for analyse og studiekvalitet, og er koordinator for arbeidet med rapportering av utdanningskvalitet
og periodiske evalueringer.

Jeg har fagansvar for 

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Opplæring   Regelverk   Public 360   Beredskap   Rapportering   Personalforvaltning   Personalpolitikk   Akkreditering