Norwegian version
Anne Drag

Anne Drag

About

Jeg er kontorsjef i seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering ved Fakultet for samfunnsvitenskap.


Jeg jobber i team sammen med seksjonssjef Tine Richardsen. 

Jeg er medlem av ressursgruppa for utdanningskvalitet i seksjon for analyse og studiekvalitet, og er koordinator for arbeidet med rapportering av utdanningskvalitet
og periodiske evalueringer.

Jeg har fagansvar for 

ere, Masterutdanningene

Administrative field of work

Quality of Education   Training   Regulations   Public 360   Emergency preparedness   Reporting   Personell administration   Staff policy   Accreditation