English version
Anne Drag

Anne Drag

Kort om

Jeg er kontorsjef i seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Jeg jobber i team sammen med seksjonssjef Tine Richardsen. 

Jeg er medlem av ressursgruppa for utdanningskvalitet i seksjon for analyse og studiekvalitet, og er koordinator for arbeidet med rapportering av utdanningskvalitet
og periodiske evalueringer.

Jeg har fagansvar for