English version
Anne Drag

Anne Drag

Kort om

Jeg er kontorsjef i seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering ved fakultet for samfunnsvitenskap.

- Koordinator for arbeidet med rapportering av utdanningskvalitet ved fakultet SAM
- Koordinator for arbeidet med ekstern periodiske evalueringer ved fakultet SAM

- Jeg har ansvar for Fagteam Program

Jeg jobber i team sammen med seksjonssjef Ken Henry Hyttemoen https://www.hioa.no/tilsatt/kenry

Jeg er medlem av ressursgruppa for utdanningskvalitet - seksjon for analyse og studiekvalitet

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Klagesaker   Opplæring   Regelverk   Public 360   Beredskap   Rapportering   Personalforvaltning   Personalpolitikk   Akkreditering