English version
Åse Broman

Åse Broman

Vitenskapelige publikasjoner

Broman, Åse (2014). Bruk av video i undervisning av veiledere- en samtenkende og personorientert læringsform. UNIPED. Vol. 1:2014.
https://doi.org/10.3402/uniped.v37.21072

Broman, Åse (2013). Egen arbeidsplass som læringsarena. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. s. 301-309. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/1918Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig