English version
Bjørn Lindahl

Bjørn Lindahl

Kort om

Jeg er journalist på Arbeidsliv i Norden, som gis ut av AFI på oppdrag av Nordisk Ministerråd

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lindahl, Björn (2016). Martti Ahtisaari: Who would vote for the Social Democrats - highjacked by the trade unions?. Nordic Labour Journal. Vol. 21.
http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-20

Lindahl, Bjørn (2014). Norwegian employers’ organisation Virke: more apprentices please. Nordic Labour Journal.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig