English version
Brenda Atubo

Brenda Atubo

Kort om

Bakgrunn

BSc.  Psykologi ved Universitetet i Hertfordshire (Storbritania)

MSc. Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Hertfordshire (Storbritania)

For henvendelser knyttet til forskerutdanningen ved Fakultetet i helsevitenskap, send en e-post til phd-hv@oslomet.no. Da vil det mest sannsynlig være noen som kan svare på eposten din, selv om jeg skulle være borte.