English version
Bruna Bruce

Bruna Bruce

Kort om

Strategisk og administrativt arbeide med etter- og videreutdanning for utdanningssektoren; barnehage, grunnskole, ykrkesfag og voksenopplæring. Samarbeid med regionale og nasjonale aktører som Fylkesmann i Oslo og Viken, Utdanningsdirektoratet, skoleeiere, barnehageeiere, kommuner, bydeler og andre universitet og høgskoler som har lærerutdanninger. Skreddersøm av kompetanseutviklingstiltak for arbeidslivet. Regionkoordinator for etter-og videreutdanningsektoren i Region Oslo Nord

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Digitale læringsressurser   Studiekvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

Bruce, Bruna Molin (2005). Smått er godt ! Drama med de minste.Kap 9. Haugen, Synnøve; Løkken, Gunvor; Rothle, Monica (Red.). Småbarnspedagogikk: Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. s. 116-130. Cappelen Damm Akademisk.

Bruce, Bruna Molin; Alvestad, Torgeir; Tollefsrud, Mette (1999). Barnehagen - vår tids største kulturverksted. Alvestad, Torgeir (Red.). 0-6 Utfordringer og muligheter i barnehagen. s. 89-96. Pedagogisk Forum.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig