English version
Dag Fjæstad

Dag Fjæstad

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Fjæstad, Dag (2018). Digitale ressurser; praktisk gjennomgang og tips. Minoritetsspråklige elever i våre skoler. Oppland fylkeskommune.

Fjæstad, Dag (2018). Workshop om faget norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (videregående opplæring) i Fagfornyelsen. NAFO-konferansen 2018. NAFO.

Fjæstad, Dag (2018). Presentasjon av resultater fra skoleundersøkelsene i kombinasjonsklassene. Erfaringskonferanse om kombinasjonsklasser i Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo. Prosjektet fylkessamarbeidet om kombinasjonsklassene.

Fjæstad, Dag (2018). Undervisning av minoritetsspråklige. Fagforum for norskfaget. Hedmark fylkeskommune.

Fjæstad, Dag (2018). Eksamen for minoritetsspråklige deltakere. Hvordan sikre likebehandling?. Oppstartsamling for nye eksamensnemnder . Kompetanse Norge.

Henriksen, Ann-Mari; Fjæstad, Dag (2018). Minoritetsspråklige - hvordan tilpasser vi opplæringen for alle?. Arena for kvalitet i fagopplæringen 2018. Utdanningsdirektoratet.

Fjæstad, Dag (2014). Norskfaget i videregående opplæring. Ryen, Else; Standnes, Gro (Red.). NAFO - 10 år for flerkulturell barnehage og skole. s. 90-108. Oplandske Bokforlag.

Fjæstad, Dag (2013). Hjem-skolesamarbeid i overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring. Aamodt, Sigrun; Hauge, An-Magritt (Red.). Snakk med oss. Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv. s. 180-189. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig