English version
Elin H. Wyller

Elin H. Wyller

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Christophersen, Asbjørg S.; Bogstrand, Stig Tore; Gjerde, Hallvard; Sundet, Mads; Wyller, Elin H. (2021). Road Traffic Injuries in Malawi: with special focus on the role of alcohol. ISBN: 978-82-8406-191-7. 42 s. Norwegian Institute of Public Health, Division for Health Services, Cluster for Global Health.
https://hdl.handle.net/11250/2772784

Christophersen, Asbjørg S.; Bogstrand, Stig Tore; Gjerde, Hallvard; Sundet, Mads; Wyller, Elin H. (2021). Road Traffic Injuries in Malawi: With Special Focus on the Role of Alcohol. 39 s. World Bank Publications.

Christophersen, Asbjørg S.; Wyller, Elin H. ; Sundet, Mads; Bogstrand, Stig Tore; Gjerde, Hallvard (2021). Trafikkulykker og alkohol i Malawi. 12 s. Folkehelseinstituttet.
https://hdl.handle.net/11250/2832869Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig