English version
Erik Grimsmo

Erik Grimsmo

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Konstruksjonsteknologi

Emner

Konstruksjonsmekanikk   Stål   Fastoffmekanikk   Materialmekanikk

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Grimsmo, Erik Løhre ; Dæhli, Lars Edvard; Hopperstad, Odd Sture; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2017). Comparison of damage models in numerical simulations of fillet welds under quasi-static and impact loading. Procedia Engineering. Vol. 197.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.084

Grimsmo, Erik Løhre ; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2017). How placement of nut determines failure mode of bolt-and-nut assemblies. Steel Construction. Vol. 10.
https://doi.org/10.1002/stco.201710025

Grimsmo, Erik Løhre ; Dæhli, Lars Edvard; Hopperstad, Odd Sture; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2017). Numerical study of fillet welds subjected to quasi-static and impact loading. International Journal of Mechanical Sciences. Vol. 131-132.
https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2017.08.007

Grimsmo, Erik Løhre ; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (2017). Fillet welds subjected to impact loading – an experimental study. International Journal of Impact Engineering. Vol. 108.
https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2017.02.023

Grimsmo, Erik Løhre ; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus; Clausen, Arild Holm (2016). Failure modes of bolt and nut assemblies under tensile loading. Journal of constructional steel research. Vol. 126.
https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.06.023

Grimsmo, Erik Løhre ; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (2016). A numerical study of beam-to-column joints subjected to impact. Engineering structures. Vol. 120.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.04.031

Grimsmo, Erik Løhre ; Clausen, Arild Holm; Aalberg, Arne; Langseth, Magnus (2015). Beam-to-column joints subjected to impact loading. Heinisuo, Markku; Mäkinen, Jari (Red.). Proceedings of The 13th Nordic Steel Construction Conference (NSCC-2015). Tampere University of Technology.

Grimsmo, Erik Løhre ; Clausen, Arild Holm; Langseth, Magnus; Aalberg, Arne (2015). An experimental study of static and dynamic behaviour of bolted end-plate joints of steel. International Journal of Impact Engineering. Vol. 85.
https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2015.07.001Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig